Een zondagnamiddag

  • 13:45           Leiding verzamelt aan de zijkant van de Wervel (Processiestraat 6).
  • 14:00           Officiële start van de werking.
  • 14:05          Alle afdelingen spelen samen een openingsspel, de vlag wordt gehesen en de mededelingen van de dag worden meegegeven.
  • 16:00          4-uurtje: Als een lid bij het begin van de werking een halve euro heeft betaald krijgt hij/zij een sapje en een koek van de leiding.
  • 17:00         Einde van de werking. Alle kinderen gaan naar huis of worden opgehaald aan het lokaal. Als uw kind nog niet buiten staat te wachten, heb dan even geduld tot de leiding met de volledige afdeling naar buiten komt.